گیاهپزشکی سبزین گستر

 عبدالله کشاورز


abed.64man@gmail.com

» آذر 1390
» خرداد 1389
» اردیبهشت 1389
» آبان 1388
» شهریور 1388
» صحفه نخست
» رده بندی قارچ ها :
» بیماریهای مشهور مرودشت
» بیماریهای میوه
» افات درختان میوه
» بیماری زراعی
» بیماریهای ویروسی
» بیماریهای مرکبات
» باکتریوفاژ و ویروس
» بیماریهای جالیز
» طبقه بندی اسکومیست ها

» جایگاه تغذیه نماتدهای گیاهی در روی ریشه
» تصویری از ماده بالغ تعدادي از نماتدهاي پارازیت گیاهی که دو شکلی نسبت به نرها دارند.
» نام نماتدهای پارازیت گیاهی با نام خانواده انها
» نام عمومی و تخصصی نماتدهای گیاهی
» بیماریهای مهم شهرستان مرودشت(فارس)تخت جمشید
» بیماریهای مهم شهرستان مرودشت (فارس)تخت جمشید
» رده بندی قارچ ها :
» كرم گرده خوار خرما
» جدول بندی افات جالیز
» بیماری ویروسی پیچیدگی و تورم رگبرگ چغندر Curly top virus=CTV

لكه موجي ناشي از Alternaria)Early Blight) چهارشنبه 1388/06/25

لكه موجي ناشي از Alternaria(Early Blight)
ادامه مطلب

بیماری پوسیدگی خاکستری پیاز چهارشنبه 1388/06/25

بیماری پوسیدگی خاکستری پیاز
ادامه مطلب

بیماری زنگ سفید خاجیانwhite Rust of Crucifers چهارشنبه 1388/06/25

بیماری زنگ سفید خاجیانwhite Rust of Crucifers
ادامه مطلب

بیماری ریزوکتونیایی حبوبات Rizoctonia solani سه شنبه 1388/06/24

بیماری ریزوکتونیایی حبوبات Rizoctonia solani
ادامه مطلب

بیماری آنتراکنوز لوبیا Bean anthracnose سه شنبه 1388/06/24

بیماری آنتراکنوز لوبیا Bean anthracnose
ادامه مطلب

پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی سه شنبه 1388/06/24

پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersic
ادامه مطلب

پوسیدگی خشک ریشه حبوبات (پوسیدگی فوزاریومی) سه شنبه 1388/06/24

پوسیدگی خشک ریشه حبوبات (پوسیدگی فوزاریومی)
ادامه مطلب

سوختگی شاخ و برگ گوجه فرنگی دوشنبه 1388/06/23

سوختگی شاخ و برگ گوجه فرنگی (بادزدگی گوجه فرنگی) Phytophthora infestans
ادامه مطلب

سفيدك پودری(سطحي) جالیز چهارشنبه 1388/06/11

سفيدك پودری(سطحي) جالیز
ادامه مطلب

سفیدک سطحی بادمجان و گوجه فرنگی چهارشنبه 1388/06/11

سفیدک سطحی بادمجان و گوجه فرنگی
ادامه مطلب

» گیاهپزشکی
فال حافظ! نیت کن!
انجمن گفتگو لیمونات
عکس بازیگران و مدل
نرم افزار
سایت تخصصی موبایل
» قالب وبلاگ
RSS 2.0


www.irLearn.com

Designed By ParsTheme